Royaal

Inspecties & Advies.

Vertrouwen is goed.
Royaal Inspecties zijn beter.
Kom meer te weten over Royaal Inspecties
Kom meer te weten over onze diensten
Kom met ons in contact
Kom met ons in contact

Welkom bij Royaal Inspecties.

Royaal ondersteunt, adviseert en inspecteert elektrotechnische installaties voor installateurs, beheerders en (asset-)eigenaren.

Een brug, tunnel, sluis, kantoor of winkelpand hebben allemaal een elektrische installatie. Hier maken we allemaal graag veilig gebruik van. Dergelijke installaties inspecteren wij nauwkeurig, onafhankelijk, integer en samen kijken we wat er voor uw organisatie echt belangrijk is.

Onze visie en missie

Royaal Inspecties en Advies zet zich onverminderd in voor elektrotechnische veiligheid en betrouwbaar advies. Wij staan paraat voor asset eigenaren, beheerders, installateurs en (overheids-)organisaties. Waarbij wij deskundige, begrijpelijke en transparante diensten bieden. Zorgvuldigheid en integriteit kenmerken onze aanpak, waarbij wij steevast een veilige omgeving creëren en het vertrouwen en de veiligheid van onze opdrachtgevers onvoorwaardelijk vooropstellen.

Royaal I&A streeft ernaar een pijler van betrouwbaarheid en leiderschap te zijn in de wereld van elektrotechnische inspecties en advisering. Wij navigeren voorwaarts met de blik stevig op de toekomst, introduceren vernieuwende oplossingen en zetten ons in voor de vooruitgang van onze sector. In samenwerking met onze partners zetten we ons onverminderd in om elke elektrische installatie te optimaliseren, bijdragend aan een veilige en betrouwbare omgeving voor iedereen.

Vakbekwame inspecteurs

In bezit van SCIOS 8 & VCA-VOL

Voldoe aan de Arbowet

Meedenken in werkwijze

Voorkom gevaarlijke situaties

Voorkom uitval en stilstand