NEN3140 inspectie door Royaal Inspecties.

We zeiden het al eerder, elke dag hebben we allemaal te maken met elektriciteit. Ook uw medewerkers en klanten komen hiermee in aanraking. Of dit nu een brug, tunnel, kantoor- winkel of bedrijfspand is, vrijwel allemaal hebben ze een elektrische installatie.

Naast de indirecte verplichting vanuit de Arbowet, wilt u goed zorgen voor uw medewerkers en klanten en bovenal een veilige en betrouwbare omgeving bieden. Hierin behoort vanzelfsprekend ook de elektrische installatie.

Is een NEN3140 inspectie verplicht?

De NEN3140 (inspectie) is een indirect verplichte eis vanuit de Arbowet artikel 3.4 en 3.5. Met de NEN3140 kan het ‘vermoeden van overeenstemming’ bereikt worden. Daarmee kan u aantonen aan de verzekeraar en de NLA dat de vaste elektrische installatie voldoet aan de actuele regelgeving. Vanaf 2022 gaat de ‘Inspectie SZW’ verder onder de naam ‘NLA’ (Nederlandse Arbeidsinspectie)

Waarom een NEN3140 inspectie door Royaal Inspecties?

De NEN3140 inspectie is het middel om periodiek te beoordelen of installaties veilig zijn. Tijdens deze inspectie toetsen wij de bestaande vaste elektrische installatie onafhankelijk en op deskundige wijze aan de geldende norm.

Voorafgaand stellen wij een Inspectieplan op. Hierin leggen wij stapsgewijs uit wat we doen, hoe we dat doen, waarom en wanneer. In een begrijpbare taal. Daardoor weet u vooraf wat u kunt verwachten en welke procedures allemaal uitgevoerd worden. Uiteraard zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk overlast of stilstand van (bedrijfs-)processen ervaart.

Tijdens de inspectie registreren wij alle (negatieve) afwijkingen c.q. gebreken. Ook eventuele aanbevelingen registreren wij, zodat u de juiste duurzame keuzes kan maken voor de langere termijn. Dit doen we met de visuele inspectie maar ook met metingen en beproevingen. Al deze gegevens c.q. data leggen wij vast en leveren wij op in een complete NEN3140 rapportage. Mocht u na de inspectie en rapportage vragen hebben, dan nemen we die graag samen met u door.

Behoefte aan een adviesrapport? Ook dat is mogelijk, hierin leggen wij uit wat de risico’s van de geconstateerde gebreken zijn en welke maatregelen nodig zijn voor het juiste onderhoudsregime.

NEN3140 en SCIOS scope 8

Stichting SCIOS is het accreditatieorgaan voor allerlei soorten inspecties en onderhoudswerkzaamheden. Onder scope 8 zijn alle bepalingen en eisen opgenomen voor het inspecteren van bestaande vaste elektrische installaties. Al onze inspecteurs zijn hiervoor opgeleid en getoetst en in het bezit van het SCIOS 8 diploma. Hierdoor weet jij dat de inspecties deskundig worden uitgevoerd door vakbekwame inspecteurs.

Nieuwsgierig hoe onze inspecteurs uw bedrijf kunnen ondersteunen?

We luisteren en kijken graag vrijblijvend met je mee. Samen kunnen we zorgen voor een veilige, betrouwbare en efficiënte werkomgeving!

Royaal Inspecties.

Kinkelenburg 10
3328 AE Dordrecht

Focus op

Elektrotechnische veiligheid in utiliteit en infrastructuur.