NEN1010 inspectie door Royaal Inspecties.

Als eigenaar of installateur wilt u aan kunnen tonen dat uw nieuwe aangelegde installatie voldoet aan de actuele regelgeving. Ook dit doen wij op royale wijze en denken mee alvorens, tijdens en na aanleg van de installatie. Middels deze inspectie toetst Royaal de toestand van de installatie en leggen we negatieve gebreken vast, maar brengen we ook in beeld wat wel voldoet. Deze resultaten leveren wij op in een complete rapportage. Samen kan er dan gekeken worden waar nog aanbevelingen zijn of dat de installatie zonder problemen in bedrijf kan worden genomen.

Ook wordt met de NEN1010 opleverinspectie de basis gelegd voor de (indirect verplichte) opvolgende periodieke NEN3140 veiligheidsinspecties.

Is een NEN1010 inspectie verplicht?

Ja, vanuit het Bouwbesluit is verplicht gesteld dat een nieuwe elektrische installatie aan de (technische) eisen van de NEN 1010 voldoet. Sinds december 2016 is de verwijzing naar de NEN1010 opgenomen in het bouwbesluit. De NEN1010 moet worden toegepast bij bouwvergunningen die na 1 januari 2017 worden uitgegeven.

Waarom een NEN1010 inspectie door Royaal Inspecties?

Door de inspectie door een onafhankelijke en deskundige partij uit te laten voeren, heeft u als installateur of eigenaar zekerheid. Zo voorkomen we problemen en schades eventueel al tijdens de aanleg en voor voltooiing van de installatie. Bij elke aanvraag kijken we naar wat wél kan en de mogelijkheden die we kunnen toepassen, hierdoor is elk project maatwerk.

  • Voorkom schades en installatiefouten al tijdens aanleg en/of alvorens de oplevering
  • Onze inspecteurs zijn deskundig en vakbekwaam
  • We leggen vast wat wel én wat niet correct is
  • Dit leveren wij op in een actuele, betrouwbare en complete rapportage
  • Zekerheid dat uw installatie voor oplevering voldoet aan de actuele regelgeving

Nieuwsgierig hoe onze inspecteurs uw bedrijf kunnen ondersteunen?

We luisteren en kijken graag vrijblijvend met je mee. Samen kunnen we zorgen voor een veilige, betrouwbare en efficiënte werkomgeving!

Royaal Inspecties.

Kinkelenburg 10
3328 AE Dordrecht

Focus op

Elektrotechnische veiligheid in utiliteit en infrastructuur.